Hakkımızda

Ayırım gözetmeme ilkemiz

ATA-WA farklılık gözetmeksizin tüm çocukları kabul etmektedir.

ATA-WA program ve aktivitelerinde yaş, cinsiyet, ırk, inanç, renk, ulusal ya da etnik köken, soy, cinsiyet tanımı, evlilik durumu, ekonomik durum, politik görüş, engelli ya da gazi durumuna bağlı hiçbir ayrımcılık yapmaz. Bu görüş öğrenciler, eğitim aktiviteleri, gönüllü faaliyetler, federal, eyalet ve yerel kanunlara bağlı olmak üzere eleman seçme, işe alma, eğitim ve geliştirme, terfi etme, geçiş yapma, iş akdinin iptali, işten çıkarma, tazminat, kazanç gibi tüm istihdam koşul ve imtiyazları için geçerlidir. ATA-WA farklı perspektif ve çeşitli geçmişleri yansıtan öğrencileri, kadrosu, velileri ve yönetim kuruluyla kapsayıcı bir topluluktur. Çeşitlilik saygı duyulan, değer verilen, benimsenen ve kutlanan bir kavramdır.